Aktualności

Zapraszamy na wielkie wydarzenie!
„Mistrzowie Małej Sceny”

W ramach programu planujemy rozwijać następujące tematy:
– integracja z rówieśnikami z granicy,
– nawiązania dialogu międzykulturowego,
– praca w grupie międzynarodowej,
– sprawdzenie swoich umiejętności podczas samodzielnej pracy nad stworzeniem widowiska,
– możliwość pracy z kadrą Narodowego Teatru Starego w Krakowie oraz z artystami z Ukrainy,
– wzrost umiejętności artystycznych,
– poznanie pracy reżysera, scenografa, kostiumologa i charakteryzatora, którzy będą pracować z młodzieżą w trakcie wymiany.