Aktualności

TEATRALIA. Mistrzowie małej sceny

Fundacja EUROINTEGRACJA realizowała mobilność młodzieży w terminie 13.10.2019–28.10.2019
dotyczącą zagadnień teatralnych z udziałem znanych i popularnych aktorów scen polskich teatrów i filmu,
reżyserów, scenografów i muzyków. W wymianie wzięło udział po 30 uczestników + 2 liderów z Polski i Ukrainy.
Partnerem w projekcie był Theater of Modern Phoenix Choreography z Zaporoża. Warsztaty poprzedziła
wizyta przygotowawcza, na której uzgodniono wszystkie założenia projektu.
Udział w mobilności pozwolił uczestnikom zbliżyć się do kulisów pracy nad spektaklem, skonfrontować własne
wyobrażenia z doświadczeniami aktorów, pogłębić wiedzę na temat
aspektów tworzenia scenografii, rytuału charakteryzacji, projektowania kostiumów teatralnych.

OBEJRZYJ FILM „NASZ ŚWIAT”. KLIKNIJ W LINK<<<<<

OBEJRZYJ FILM Z REALIZACJI PROJEKTU TEATRALIA. KLIKNIJ W LINK<<<<<