Fundacja Eurointegracja ma za cel rozpowszechnianie wiedzy o kulturach krajów Europy, wymianę doświadczeń. Organizuje wydarzenia kulturalne, naukowe, prowadzi badania.Współpraca