2017

Projekt „Rozwój na rzez Eurointegracji” „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE”


Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków

 

 

2018

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Projekt „Rozpowszechnienie idei aktywnego i kreatywnego życia wśród seniorów poprzez realizację filmu dokumentalnego – Konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 


 

2019

Organizacja wydarzenia kulturalnego „Slam poetycki czyli spotkanie Burnsa z Mickiewiczem na krakowskim rynku” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy miejskiej Kraków


Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Program Erasmus+ Teatralia – mistrzowie małej sceny


Pojedynek kulinarny „Tradycja i nowoczesność” – wydarzenie medialne” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 

 

2020

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

 

 

2021

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” film Wieczerza Burnsa w Piwnicy pod Baranami na kanale YOUTUBE. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Projekt grantowy ”Z lotu ptaka widać więcej„ w Projekcie MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny


Program Erasmus+ „Piórem i w obiektywie. Dziennikarstwo kreatywne”- „Pens and lens – creative journalism”, Polsko-Ukraińskie warsztaty dziennikarskie”


„ Jestem kobietą – co to znaczy” – film dokumentalny – zadanie współfinansowane ze środków miasta Krakowa we współpracy z Miastem Kraków


 

 

2022

„ Wśród łanów wśród jęczmienia – przegląd pieśni inspirowanej poezją epoki romantyzmu”,
w Krakowskiej „Piwnicy Pod Baranami ”.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków.


Wydarzenie medialne Międzykulturowego Miasta Krakowa „Jestem kobietą – co to znaczy”
z udziałem twórców i uczestników filmu.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków.


„Videofilmowanie – rozwój i ekonomizacja oferty” –
projekt przy wsparciu MOWES2 Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Program Erasmus+ „Młodzi reporterzy. Dziennikarstwo turystyczne”- „Young reporters. Travel Journalism”.
Polsko-Ukraińskie warsztaty dziennikarskie, mobilność młodzieży

Program Erasmus+ „Uczenie się to też sztuka”- „Learning is also an art”.
Edukacja dorosłych.

 

 

2023

Program Erasmus+ „Ekoaktywni – w akcji” – „Eco activ – in action ”-
mobilność osób młodych


Program Erasmus+ „Archipelagi etniczne – nasza Europa” – „Ethnic Archipelagos – Our Europe”,
działanie włączające w ramach Discover EU