2017

Projekt „Rozwój na rzez Eurointegracji” „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE”


Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków

2018

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Projekt „Rozpowszechnienie idei aktywnego i kreatywnego życia wśród seniorów poprzez realizację filmu dokumentalnego – Konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


2019

Organizacja wydarzenia kulturalnego „Slam poetycki czyli spotkanie Burnsa z Mickiewiczem na krakowskim rynku” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy miejskiej Kraków


Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Program Erasmus+ Teatralia – mistrzowie małej sceny


Pojedynek kulinarny „Tradycja i nowoczesność” – wydarzenie medialne” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

2020

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

2021

Organizacja wydarzenia kulturalnego „ Wieczór z poezją romantyczną. Robert Burns i współcześni” film Wieczerza Burnsa w Piwnicy pod Baranami na kanale YOUTUBE. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Kraków


Projekt grantowy ”Z lotu ptaka widać więcej„ w Projekcie MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny


Program Erasmus+ „Piórem i w obiektywie. Dziennikarstwo kreatywne ”