Projekty Erasmus+

„Ekoaktywni - w akcji. Ecoactiv-in action”
w Dolinie Karpia
2023

„Archipelagi etniczne” „Ethnic Archipelagos” Discover EU
2023/2024