„Uczenie się to też sztuka”
„Learning is also an art”
2022/2023

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079494
Czas trwania: o1.09.2022- – 31.05.2023
Wartość projektu: 64 513,00 EUR
Partnerzy :
1/ Fundacja Eurointegracja Kraków Polska
2/ Pangea Asociación Cultural Hiszpania Sewilla
Mobilność: wyjazd do Hiszpanii 20 uczących się - słuchaczy kursów senioralnych organizowanych
przez Fundację Eurointegracja, osoby powyżej 60 roku życia oraz 2 mentorów.

Uczestnicy mobilności spotkali się z uczestnikami kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Pangea, organizatorami
kursów, trenerami, wolontariuszami i lokalną społecznością.
Uczestnicy mobilności obserwowali z poziomu słuchacza metodę ekspresji psychokorporalnej, mającą
za cel wsparcie procesu edukacji poprzez techniki otwierające, wspomagające odblokowanie
aktywności i kreatywności (obserwacja ćwiczeń stymulujących łatwość komunikowania się,
przełamania barier utrudniających proces edukacji).
 
Przed wyjazdem miało miejsce przygotowanie merytoryczne – wiedza o kulturze Andaluzji, topografia
Sewilli, atrakcje turystyczne, mini słownik języka hiszpańskiego. Uczestnicy wzmacniali kompetencje
cyfrowo- medialne, prowadząc na bieżąco dedykowany projektowi profil „Adulucia” na fb,
fotografowali i filmowali, zrealizowali film edukacyjny „Vademecum Uczenia się”, prowadzili 2
transmisje na żywo na videoblogu Pora Na Seniora.

Podczas pobytu nawiązali kontakt z lokalną społecznością ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Pumarejo ,
dla którego zorganizowali „Wieczór Polski-Fiesta Polaca” oraz wystawę fotograficzną „Sewilla
widziana przez Polaków”, partycypując w wydarzeniach i życiu kulturalnym, dyskutując o tożsamości
narodowej i stereotypach- próby ich przełamania, zaimplementowali metody pracy wolontaryjnej.
Poprzez poznawanie kraju gospodarza i jego bogatej kultury nastąpiło oswojenie się z inną tradycją i
kulturą, program zwiedzania obejmował m.in. Sewilla : Katedra i Alcazar, Aracena : Centrum
Interpretacji Szynki Iberyjskiej i Jaskinia Cudów, Kadyks + Gibraltar, Morze: Rocio i Matalascanas,
okolice Parku Narodowego Donana, muzea, degustacje kuchni lokalnej, pokazy flamenco – tablao,
rzemiosło itd.

Kolejne etapy to job shadowing – obserwacja pracy partnera w Sewilli przez osoby zarządzające
Fundacją Eurointegracja oraz zaproszeni eksperci z Hiszpanii w Krakowie, którzy przeprowadzili
pilotażowe kursy ekspresji psychokorporalnej oraz podjęli dyskusję na temat możliwości
implementacji tej metody w działaniach naszej fundacji.