"Adulucia - Andaluzja dla Seniorów. Adulucia- Andalusia for Adults"
w Maladze
2023/2024

AndaluciaTytuł: Tytuł: „Adulucia-Andaluzja dla Seniorów. Adulucia- Andalusia for Adults”

Partnerzy: Fundacja Eurointegracja, Linguiter Malaga

Nr projektu: 2021-2-PL01-KA152-YOU-000039780

Czas trwania:

8 miesięcy: 2023-09-01 - 2024-30-04

Wartość projektu:
59220 EUR


Grupa 20 Seniorów 60 +, uczestników kursu „Kultury i Języka Hiszpańskiego” prowadzonego przez Fundację Eurointegracja jedzie na 12 dni do Andaluzji, by poznawać specyfikę tego regionu, ćwiczyć znajomość języka i poczuć klimaty kulturowe. 

 

Kadra – 3 osoby na 14 dni – w ramach projektu odbędzie kursy językowe w Hiszpanii pozwalające na podniesienie kompetencji językowych. Wśród uczestników w projekcie biorą udział Seniorzy – uchodźcy z Ukrainy.