„Teatralia - mistrzowie małej sceny”

Teatralia

Tytuł: Teatralia - mistrzowie małej sceny
Nr projektu: 2019-2-PL01-KA105-066146
Termin: 01.09.2019 – 30.11.2019
Miejsce: Nowy Łupków
Partnerzy: Polska – Fundacja Eurointegracja Ukraina - Theater of Modern Phoenix Choreography Zaporoże
Wartość projektu: 51 374 EUR


Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia udziału młodzieży z Polski i Ukrainy w życiu kulturalnym, by móc aktywnie i twórczo uczestniczyć w przygotowywaniu różnorodnych wydarzeń kulturalnych. 

 

Mobilność młodzieży obejmowała warsztaty teatralne z udziałem znanych i popularnych aktorów scen polskich teatrów i filmu, reżyserów, scenografów i muzyków. Ich tematami były: omawianie z aktorami możliwości interpretacyjnych swoich autorskich tekstów, tworzenie strojów i elementów scenografii, omówienie zagadnień historii teatru, od antycznej jedności miejsca, czasu i akcji, przez renesansowe wizjonerstwo Szekspira, teatr klasyczny i awangardowy, w sposób przystępny, ciekawy i porównujący kompleksowo rozwój tej dziedziny kultury oraz jej wpływ na życie różnych społeczeństw, tworzenie dramaturgii widowiska, współpraca z reżyserem, właściwe przekazywanie emocji, praca z oddechem, ćwiczenia z dykcji i ekspresji wymowy, wyrazistość ruchu scenicznego . 
 
Działania w trakcie wymiany były realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych pogłębiających wiedzę na temat m.in. tworzenia scenografii,
charakteryzacji, projektowania kostiumów teatralnych. Odbywały się zajęcia z zasad dykcji, siły przekazu werbalnego, siły gestu, zasad poruszania się na scenie.
 
W trakcie mobilności młodzież przygotowała samodzielnie spektakl teatralny na który składały się krótkie formy teatralne przedstawiające protest przeciw przemocy obecnej w dzisiejszym świecie zawierający elementy ksenofobii, homofobii, braku tolerancji dla odmienności drugiego człowieka.
 
Rezultatem projektu był spektakl teatralny składający się z krótkich form teatralnych przygotowany przez młodzież pod kierunkiem uznanych artystów i aktorów, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem pozostając w roli mistrzów, a nie nauczycieli.
Scenografia